EXPHO
Expertisecentrum
Hoger Onderwijs


Doelmatigheid en kwaliteit

De kwaliteit van opleidingen wordt bepaald door een diversiteit aan factoren. Er zijn twee uitingen van de kwaliteit waar EXPHO zich specifiek mee bezig houdt.


Doelmatigheid


Dit aspect laat zien in hoeverre een opleiding aansluit bij een werkveld en in welke mate er plaatsen in de arbeidsmarkt beschikbaar zijn voor afgestudeerden. Dit is van belang bij de aanvraag van nieuwe opleiding, maar ook voor de vraag of een opleiding nog aansluit bij werkveld en arbeidsmarkt.


Als u kansen ziet voor een nieuwe opleiding, wilt u weten of het werkveld en potentiële studenten daarin geïnteresseerd zijn. Tevens is dit van belang als u een aanvraag voor een bekostigde opleiding wilt doen: u moet dan bij de CDHO doelmatigheid aantonen.

De start van een nieuwe opleiding vereist daarom een doelmatigheidsonderzoek. Het betreft zowel kwalitatief onderzoek -wat een goed beeld geeft van de behoeften aan competenties in uw werkveld, als kwantitatief onderzoek -wat zichtbaar maakt hoe groot de vraag in deze arbeidsmarkt zal zijn.

Het onderzoek sluit aan op de actuele beleidsregels van de CDHO.

Ook voor bestaande opleidingen is dit onderzoek overigens zinvol: het geeft een uitstekend beeld van de aansluiting op de actuele ontwikkelingen in uw werkveld.

Ervaring: In samenwerking met Tienorganisatieadvies heeft EXPHO inmiddels ruim 60 onderzoeken uitgevoerd naar Ad-, Bachelor- en Masteropleidingen.
Afstudeerkwaliteit: het gerealiseerd niveau


Hiermee laat de opleiding zien dat ze er in geslaagd is afgestudeerden af te leveren die op het juiste niveau in het werkveld kunnen functioneren. Het is een belangrijk punt van aandacht in visitaties, maar uiteraard ook in de dialoog met het werkveld.

Hoewel de dringende aandacht voor gerealiseerd niveau in het hbo enigszins geluwd is, blijft de vraag van belang of uw opleiding dit niveau laat zien in het afstuderen van uw studenten. EXPHO verzorgde reviews, trainingen en kalibratiesessies voor een diversiteit aan opleidingen. In nauwe samenwerking met examencommissies en docenten werken we aan een goed niveau, dat zichtbaar is in het afstudeerwerk. Desgewenst vertalen we dat naar beoordeling vanuit eenzelfde perspectief in elk leerjaar van de opleiding.

Ontwikkeling van de organisatie vereist ontwikkeling van professionaliteit, ontwikkeling van professionaliteit vereist ontwikkeling van de organisatie. Dat maakt een samenhangende aanpak noodzakelijk.
Ervaring: Bij verschillende opleidingen en hogescholen is onderzoek gedaan naar de gerealiseerde afstudeerkwaliteit.


Vreemde ogen: audit en reviews

Een externe toets versterkt de kwaliteit van uw afstuderen. Wilt u een audit van uw afstuderen of een review van afstudeerwerk of een evaluatie van het afstudeerrproces laten uitvoeren? EXPHO verzorgt het voor u.


Afstemming: kalibratie

Het vraagt enige tijd om –in gesprek met het team– te komen tot een stabiele gezamenlijke beoordeling. Daarom biedt EXPHO aanvullend op de workshop en trainingen begeleiding en kalibratiesessies aan. In zo'n traject wordt de beoordeling geüniformeerd op basis van gezamenlijk gehanteerde kaders met een gedeelde interpretatie.


Training: BKE+/SKE+, training en begeleiding

Inmiddels hebben de instellingen hun trainingen voor BKE en SKE gereed. De focus daarin ligt doorgaans op toetsing, het afstuderen komt meestal niet specifiek aan de orde. Gezien het belang van het afstuderen en de noodzaak tot scholing op dit punt, biedt EXPHO als aanvulling op de BKE specifieke trainingen in het beoordelen en begeleiden van het afstuderen. Als aanvulling op de SKE biedt EXPHO een workshop over de inrichting van het afstuderen, waarmee de kwaliteit van de student en van uw opleiding maximaal zichtbaar wordt.


Informatie

Een presentatie over dit onderwerp bij uw teambijeenkomst? Neem contact op.
Ervaring

EXPHO heeft een uitgebreide en diepgaande expertise op dit onderwerp, zowel voor bachelor- als voor associate-degree opleidingen. EXPHO heeft artikelen en beoordelingskaders gepubliceerd, van een diversiteit aan opleidingen zijn docenten getraind. Ook zijn verschillende evaluaties en reviews uitgevoerd, waarbij zowel feedback is gegeven op het werk van studenten als op het gerealiseerd niveau van de opleiding als op het proces van beoordeling.