EXPHO
Expertisecentrum
Hoger Onderwijs


Professionaliteit en Organisatie

De ontwikkeling naar een professionele organisatie, die gericht is op het realiseren van waarde met externe partners, vereist ontwikkeling van professionaliteit. Hoe effectief en productief is de samenwerking in uw team? Wordt de vereiste kwaliteit gerealiseerd? Zijn de professionals gericht op en in staat tot effectieve externe samenwerking? Ontwikkelt de professionaliteit zich verder, in samenhang met actuele maatschappelijke vragen en vraagstukken in het vakgebied? Wordt er voldoende ´professionele ruimte´ ervaren?

Professionaliteit staat op drie pijlers:

- persoonlijke professionaliteit (je moet wel een echte professional zijn)
- collectieve professionaliteit (prestaties zijn teamprestaties)
- connectieve professionaliteit' (je bent deel van een professioneel netwerk en verbonden met de context waarin je werkt)

Ontwikkeling van de organisatie vereist ontwikkeling van professionaliteit, ontwikkeling van professionaliteit vereist ontwikkeling van de organisatie. Dat maakt een samenhangende aanpak noodzakelijk, waarin zowel de 'organisatievolwassenheid' toeneemt, als de professionaliteit zich ontwikkelt.
(Publicatie: Het begint bij de medewerker)


In samenwerking met haar partners laat EXPHO u zien in welke stadium van professionaliteit en volwassenheid uw professionals en organisatie zich bevinden. We bepalen met u de ambitie, zetten de koers uit voor verdere ontwikkeling en passen de sturing daarop aan.
U kunt bijvoportbeeld starten met een Masterclass Professionele Organisatie.

We maken daarbij gebruik van het Professional Maturity Framework

Meer informatie over deze modellen vindt u hier

© EXPHO 2018