Trainingen en workshops

Training BKE+: Beoordeling Afstuderen

Een training voor docenten(teams) die optreden als examinator

Het is essentieel voor de kwaliteit van onze opleidingen dat het afstuderen goed georganiseerd is. Vervolgens moeten we als docent en als docententeam in staat zijn tot een transparant en constistent oordeel.

In deze training worden de kaders voor het afstuderen besproken. Vervolgens wordt aan de hand van het beoordelingskader recent afstudeerwerk van de eigen opleiding beoordeeld. Daarbij wordt stap voor stap besproken wat het fundament voor een goede beoordeling is.

Desgewenst wordt de training afgestemd op uw kaders en uw BKE-opleiding.

 • Wat is de functie van het afstuderen
 • Wet- en regelgeving
 • Wat moet de student laten zien
 • Gerealiseerd niveau
 • Wat zijn beoordelingscriteria
 • Controleerbaarheid: beoordelingskader en beoordelen
 • Voorspelbaarheid: fasering en 'passes'
 • Professionaliteit: Competenties van docenten, externe reviews
 • Evaluatie, reflectie en verdere ontwikkeling

Training BKE+: Begeleiden Afstuderen

Een training voor docenten(teams) die optreden als begeleider

Het is essentieel voor de kwaliteit van onze opleidingen dat het afstuderen goed georganiseerd is. Begeleiding van de studenten is daarvan een esentieel onderdeel. Een begeleider kan veel kwaliteit toevoegen, maar moet zich terughoudend opstellen: het gaat om de prestatie van de student.

In deze training komen alle aspecten van de rol als begeleider aan de orde. Ze krijgen hun plaats binnen de kaders van het afstuderen en worden in balans gebracht.

Desgewenst wordt de training afgestemd op uw kaders en uw BKE-opleiding.

 • Functie van het afstuderen
 • Kaders van het afstuderen
 • Wat moet de student laten zien
 • De rol van de begeleider: vraagbaak, coach en beoordelaar?
 • Coaching, sturen, bijsturen
 • Feedback geven
 • Planning, fasering
 • Beoordelen
 • Evaluatie, reflectie en verdere ontwikkeling

Workshop SKE+: Inrichten Afstuderen

Een workshop voor examencommissies en afstudeercoördinatoren

Het is essentieel voor de kwaliteit van onze opleidingen dat het afstuderen goed georganiseerd is. Het moet voldoen aan wet- en regelgeving, het moet voorspelbaar en controleerbaar zijn, het moet professioneel uitgevoerd worden.

In deze workshop worden alle relevante keuzes voor de inrichting van het afstuderen besproken, met hun gevolgen voor de kwaliteit. Op basis van deze keuzes ontstaat een robuuste en kwalitatief sterke inrichting van het afstuderen.

Desgewenst wordt de training afgestemd op uw kaders en uw SKE-opleiding.

 • Wat is de functie van het afstuderen
 • Wet- en regelgeving
 • Wat moet de student laten zien
 • Gerealiseerd niveau
 • Wat zijn beoordelingscriteria
 • Controleerbaarheid: beoordelingskader en beoordelen
 • Voorspelbaarheid: fasering en 'passes'
 • Professionaliteit: Competenties van docenten, externe reviews
 • Evaluatie, reflectie en verdere ontwikkeling

Informatie (alle trainingen)

Tijd: 2 dagdelen
Groep: ca. 12 deelnemers
Locatie: Incompany
Datum: in overleg
Prijs: € 600,- per persoon (ex BTW), voor minimaal 6 personen.
Meer groepen: tot 40% korting

Belangstelling? Vragen? Neem contact op met EXPHO.
Een gratis presentatie over dit onderwerp op uw teambijeenkomst: neem contact op met EXPHO.