Training BKE+: Beoordeling Afstuderen

Een training voor docenten(teams) die optreden als examinator

Het is essentieel voor de kwaliteit van onze opleidingen dat het afstuderen goed georganiseerd is. Vervolgens moeten we als docent en als docententeam in staat zijn tot een transparant en constistent oordeel.

In deze training worden de kaders voor het afstuderen besproken. Vervolgens wordt aan de hand van het beoordelingskader recent afstudeerwerk van de eigen opleiding beoordeeld. Daarbij wordt stap voor stap besproken wat het fundament voor een goede beoordeling is.

Desgewenst wordt de training afgestemd op uw kaders en uw BKE-opleiding.

  • Wat is de functie van het afstuderen
  • Wet- en regelgeving
  • Wat moet de student laten zien
  • Gerealiseerd niveau
  • Wat zijn beoordelingscriteria
  • Controleerbaarheid: beoordelingskader en beoordelen
  • Voorspelbaarheid: fasering en 'passes'
  • Professionaliteit: Competenties van docenten, externe reviews
  • Evaluatie, reflectie en verdere ontwikkeling

Tijd: 2 dagdelen
Groep: ca. 12 deelnemers
Locatie: Incompany
Datum: in overleg
Prijs: € 600,- per persoon (ex BTW), voor minimaal 6 personen.
Meer groepen: tot 40% korting

Brochure workshop en trainingen afstuderen

Belangstelling? Vragen? Neem contact op met EXPHO.
Een gratis presentatie over dit onderwerp op uw teambijeenkomst: neem contact op met EXPHO.