Training BKE+: Begeleiden Afstuderen

Een training voor docenten(teams) die optreden als begeleider

Het is essentieel voor de kwaliteit van onze opleidingen dat het afstuderen goed georganiseerd is. Begeleiding van de studenten is daarvan een esentieel onderdeel. Een begeleider kan veel kwaliteit toevoegen, maar moet zich terughoudend opstellen: het gaat om de prestatie van de student.

In deze training komen alle aspecten van de rol als begeleider aan de orde. Ze krijgen hun plaats binnen de kaders van het afstuderen en worden in balans gebracht.

Desgewenst wordt de training afgestemd op uw kaders en uw BKE-opleiding.

  • Functie van het afstuderen
  • Kaders van het afstuderen
  • Wat moet de student laten zien
  • De rol van de begeleider: vraagbaak, coach en beoordelaar?
  • Coaching, sturen, bijsturen
  • Feedback geven
  • Planning, fasering
  • Beoordelen
  • Evaluatie, reflectie en verdere ontwikkeling

Tijd: 2 dagdelen
Groep: ca. 12 deelnemers
Locatie: Incompany
Datum: in overleg
Prijs: € 600,- per persoon (ex BTW), voor minimaal 6 personen.
Meer groepen: tot 40% korting

Brochure workshop en trainingen afstuderen

Belangstelling? Vragen? Neem contact op met EXPHO.
Een gratis presentatie over dit onderwerp op uw teambijeenkomst: neem contact op met EXPHO.