Organisatie

Begeleiding en training

Om een verandering te realiseren is meer nodig dan beleid. EXPHO begeleidt managers en traint teams om de gewenste verandering daadwerkelijk in te voeren.

Als expertisecentrum onderneemt EXPHO de volgende activiteiten.


Kennis bijeenbrengen door:
- het uitvoeren van onderzoek en analyse
- het bundelen van beschikbare expertise
Kennis beschikbaar stellen door:
- onderzoek en advies
- begeleiding en training
- publicaties en presentaties

Directie en locatie

service-image
Martin Wiersma

EXPHO is opgericht door Martin Wiersma. Daarmee beschikt EXPHO over ruim 30 jaar ervaring met strategie en kwaliteit van het (hoger) onderwijs, vanuit het perspectief van docent, management, directie en bestuur.

service-image
Locatie

EXPHO had enkele jaren als locatie de Pier offices in Scheveningen


Partners & samenwerking

service-image
Erwin van Rooijen

EXPHO werkt samen met Erwin voor onderzoek en beleidsadvies. De afgelopen jaren lag de focus daarbij op onderzoek en advies over doelmatigheid.

service-image
Anders.Academy

EXPHO is partner van de Anders.Academy. Vanuit deze Academy leveren wij onze bijdrage om met burgers, bedrijven en instellingen wezenlijke veranderingen naar het realiseren van Maatschappelijke Waarde te (helpen) realiseren.


service-image
Eric Aldewereld

Eric realiseert de dossiers over doelmatigheid en kan een Toets Nieuwe Opleiding begeleiden.

Heleen van der Straaten

EXPHO werkt samen met Heleen bij de training en begeleiding van teams met professionaliteit en professionele cultuur.