Organisatie

Begeleiding en training

Om een verandering te realiseren is meer nodig dan beleid. EXPHO begeleidt managers en traint teams om de gewenste verandering daadwerkelijk in te voeren.

Als expertisecentrum onderneemt EXPHO de volgende activiteiten.


Kennis bijeenbrengen door:
- het uitvoeren van onderzoek en analyse
- het bundelen van beschikbare expertise
Kennis beschikbaar stellen door:
- onderzoek en advies
- begeleiding en training
- publicaties en presentaties

Directie en locatie

service-image
Martin Wiersma

EXPHO is opgericht door Martin Wiersma. Daarmee beschikt EXPHO over ruim 30 jaar ervaring met strategie en kwaliteit van het (hoger) onderwijs, vanuit het perspectief van docent, management, directie en bestuur.

service-image
Locatie

EXPHO is (o.a.) te vinden in de Pier Offices


Partners & samenwerking

Ondernemenderwijs

EXPHO is partner van Ondernemenderwijs. Onder dat label worden opdrachten uitgevoerd over het realiseren van maatschappelijke waarde.

service-image
Jacco Westerbeek

Jacco is partner van Ondernemenderwijs.

service-image
Robert Tjoe Nij

Robert is partner van Ondernemenderwijs.

service-image
Marije van Vilsteren

EXPHO werkt samen met Marije voor onderzoek naar en de inrichting en ontwikkeling van opleidingen

Heleen van der Straaten

EXPHO werkt samen met Heleen bij de training en begeleiding van teams met professionaliteit en professionele cultuur.