Opdrachten

Profilering

Profilering en inrichting Ad-voorziening (hogeschool)
Onderzoek en advies dienstverlening (O&O-fonds)
Visie op samenwerking Strategisch Beraad (werkgevers - hogeschool)
Presentatie "nieuwe kansen voor deeltijdonderwijs" (hogeschool)
Publicatie: hbo-deeltijdonderwijs (zie publicaties, dossier)

Maatschappelijke waarde, Transitie, Verbinding

Inspiratiesessie bijdragen aan transities (hogeschool)
Inspiratiesessie en Workshops De Waardevolle Hogeschool (hbo-congressen)
Masterclass Alumninetwerken (ROC)
Training medewerkers Centrum voor Valorisatie en Ondernemerschap (hogeschool)
Masterclass renderende Relatienetwerken & Communities (Ondernemenderwijs)
Onderzoek en advies alumni (universiteit)
Masterclass Strategische samenwerking (hogeschool)
Masterclass Waardevolle Alumninetwerken (Ondernemenderwijs)
Masterclass Strategisch Relatiemanagement (hogeschool)
Publicatie: alumni (zie publicaties, dossier)

Doelmatigheid

11x Onderzoek werkveld en instroom, advies nieuwe (internationale) Master-opleiding (hogeschool, universiteit)
5x Onderzoek werkveld en instroom, advies nieuwe Bachelor-opleiding (hogeschool)
43x Onderzoek werkveld en instroom, advies nieuwe Associate Degree-opleiding (hogeschool)

Kwaliteit, gerealiseerd niveau

Review documenten mbt afstuderen tbv accreditatie opleiding (hogeschool)
Beoordeling gerealiseerd niveau opleiding (hogeschool)
Publicatie: reactie op "Beoordelen is mensenwerk" (zie publicaties, dossier)
Advies inrichten onderzoek in Masteropleiding (universiteit)
Extern examinator (hogeschool)
Workshop Kwaliteit van afstuderen (hogescholen)
Opstellen beoordelingskader Associate Degree (hogeschool, werkgroep Leido)
Advies ambitie en strategie onderzoeksprogramma (universiteit)
Revisie Bachelorvakken (universiteit)
Reviews en intervisie afstudeerwerk (hogescholen)
Training beoordeling afstuderen (hogeschool)
Publicatie: beoordelingskader afstuderen (zie publicaties, dossier)

Professionaliteit en organisatie

Publicatie professionaliteit docenten hbo (zie publicaties, dossier)
Training Professionaliteit (NSPOH)
Training Veranderkunde en Professionaliteit (overheid)
Advies besturing Masteropleiding (universiteit)