Trainingen en workshops

Workshop Regionale Samenwerking

Regionale samenwerking is essentieel voor onderwijsinstellingen, bepalend voor de kwaliteit van onderwijs en onderzoek. Daarmee borgen we de actualiteit van de programma's en bieden we studenten een orientatie op het beroepenveld. Die wens leidt echter niet zomaar tot een levendige interactie. Voordat ze zover zijn moeten ze veel vragen beantwoorden op het niveau van beleid, organisatie en uitvoering: wat willen we bereiken, hoe past dat bij de andere activiteiten, wat mag het kosten, hoe organiseren we dat, wat doen we dan eigenlijk en wie gaat dat doen? En last but not least: wat willen onze regionale partners zelf?
Deze masterclass biedt op basis van theorie, onderzoek en ervaring inzicht in regionale samenwerking. We bespreken de waarde van de regio voor uw opleiding/instelling en de waarde van uw opleiding/instelling voor de regio. We gaan na op welk niveau u de samenwerking kunt en wilt inrichten en welke infrastructuur daarvoor nodig is. In de masterclass is er ruimte voor uw vraagstelling en casuïstiek, krijgt u de gelegenheid om uw doelen scherper te formuleren, na te gaan welke interactie daar bij past en wat daarvoor nodig is.


Inhoud

 • Perspectief: Een oriëntatie op belang en betekenis van samenwerking tussen hbo en bedrijven voor de stakeholders:
  • Overheid (kwaliteit hbo, innovatie, …)
  • Bedrijfsleven (innovatie, recruitment, LLL, ...)
  • Hogeschool/ROC (The Civic University)
  • Opleiding (Kwaliteit, formatie, tijd?!, …)
  • Studenten (beroepsbeeld, motivatie, fun, …)
 • Why
  • Doel(en)
 • What
  • Wat kan er
  • Met wie
  • Samenwerking
 • How
  • Relaties aangaan en behouden
  • Hoe doe je dat
  • Wie doet dat
  • Wat is er nodig
  • Professionalisering
 • Wat kan het resultaat zijn voor opleiding, docenten, regio, studenten.

Deze masterclass is relevant voor allen die betrokken zijn bij vragen over onderzoek, onderwijs en regio, vanuit het perspectief van beleid, management of uitvoering, zowel binnen instellingen als bijvoorbeeld alumniverenigingen.

Belangstelling? Vragen? Neem contact op met EXPHO.