Trainingen en workshops

Masterclass Alumni

Opleidingen en onderwijsinstellingen willen graag de banden met hun alumni aanhalen. Die wens leidt echter niet zomaar tot een levendige interactie. Voordat ze zover zijn moeten ze veel vragen beantwoorden op het niveau van beleid, organisatie en uitvoering: wat willen we bereiken, hoe past dat bij de andere activiteiten, wat mag het kosten, hoe organiseren we dat, wat doen we dan eigenlijk en wie gaat dat doen? En last but not least: wat willen onze alumni zelf? Deze masterclass biedt op basis van theorie, onderzoek en ervaring inzicht in het functioneren van alumninetwerken. We bespreken de waarde van alumni voor uw opleiding/instelling en de waarde van uw opleiding/instelling voor alumni. We gaan na op welk niveau u de samenwerking kunt en wilt inrichten en welke infrastructuur daarvoor nodig is. In de masterclass is er ruimte voor uw vraagstelling en casuïstiek, krijgt u de gelegenheid om uw doelen scherper te formuleren, na te gaan welke interactie daar bij past en wat daarvoor nodig is.

Inhoud

  • Waarom willen we iets met alumni, vanuit strategisch, tactisch en operationeel perspectief.
  • Theorie: waarom werken netwerken
  • Kernbegrippen bij alumninetwerken
  • Onderzoeksresultaten: waarom willen alumni iets met de opleiding/instelling
  • Wat kan de opbrengst zijn voor de opleiding/instelling
  • Wat wil en kan ik doen voor alumni
  • Niveau, intensiteit en invulling van de interactie
  • De infrastructuur voor interactie
  • De interne verankering van het externe netwerk
  • De betekenis van deze benadering voor andere netwerken

Deze masterclass is relevant voor allen die betrokken zijn bij alumni, vanuit het perspectief van beleid, management of uitvoering, zowel binnen instellingen als bijvoorbeeld alumniverenigingen.

Belangstelling? Vragen? Neem contact op met EXPHO.