Masterclass De Waardevolle Hogeschool

Recent is een nieuwe strategische agenda van de Vereniging Hogescholen verschenen. Daarin ligt het accent sterk op de maatschappelijke bijdrage van onderwijs, hogescholen en van onze toekomstige professionals.
We zien bij de meeste hogescholen al een veelheid aan initiatieven en projecten die uitgevoerd worden met partners in de regio, waarbij men op onderdelen maatschappelijke waarde realiseert. Maar we zien ook dat die initiatieven maar op beperkte schaal deel uitmaken van de reguliere structuur van opleidingen: vanuit het perspectief van de student zijn vooral minoren en keuzevakken. Het is dus zeker nog niet zo dat een student in het gehele curriculum verbonden is aan het realiseren van maatschappelijke waarde in de regio.
In de workshop gaan we na waarom en hoe we structureel maatschappelijke waarde kunnen realiseren in het curriculum en wat dat betekent voor onze studenten, voor onderwijs en onderzoek en voor onze hogeschool. Het leidt tot waardevol onderwijs en onderzoek, waar je als medewerker en student ‘zin’ in hebt.


Inhoud

Perspectief: de gerichtheid op maatschappelijke waarde leidt tot opleidingen, waarin de vraagstukken voor studenten actuele (regionale) vraagstukken zijn. Studenten en medewerkers leveren daaraan een bijdrage, in elke fase van de studie. Het onderzoek sluit hierop aan en kan de motor zijn van deze ontwikkeling.
 • Why
  • Trends & ontwikkelingen
  • Doel(en)
 • What
  • Voorbeelden
  • Wat kan er
  • Met wie
  • Samenwerking
 • How
  • De transitie
  • Actie
 • Wat kan het resultaat zijn voor opleiding, docenten, regio, studenten.

 • Deze masterclass is relevant voor allen die betrokken zijn bij vragen over onderzoek, onderwijs en regio, vanuit het perspectief van beleid, management of uitvoering, zowel binnen instellingen als bijvoorbeeld werkgeversverenigingen.

  Publicaties