Doelmatigheid

Als u kansen ziet voor een nieuwe opleiding, wilt u weten of het werkveld en potentiële studenten daarin geïnteresseerd zijn. Tevens is dit van belang als u een aanvraag voor een bekostigde opleiding wilt doen: u moet dan bij de CDHO doelmatigheid aantonen.

De start van een nieuwe opleiding vereist daarom een macrodoelmatigheidsonderzoek. In samenwerking met Tienorganisatieadvies heeft EXPHO inmiddels ruim 50 onderzoeken uitgevoerd naar Ad-, Bachelor- en Masteropleidingen. Het betreft zowel kwalitatief onderzoek -wat een goed beeld geeft van de behoeften aan competenties in uw werkveld, als kwantitatief onderzoek -wat zichtbaar maakt hoe groot de vraag in deze arbeidsmarkt zal zijn.

Het onderzoek sluit aan op de actuele beleidsregels van de CDHO.

Ook voor bestaande opleidingen is dit onderzoek overigens zinvol: het geeft een uitstekend beeld van de aansluiting op de actuele ontwikkelingen in uw werkveld.

Onderzoeksstappen

 • Startbespreking onderzoek met opdrachtgever / begeleidingscommissie
 • Werkveldonderzoek: 1e ronde interviews onder werkgevers (maximaal 8 werkgevers).
 • Eerste analyse:
  • Aanzet arbeidsmarktanalyse, concurrentieanalyse.
  • Stand van zaken werkveldonderzoek, tussenrapportage 1e ronde.
 • Tussenbespreking met opdrachtgever / begeleidingscommissie: analyses werkveldonder-zoek, startbespreking instroomonderzoek.
 • Werkveldonderzoek: 2e ronde interviews onder werkgevers (maximaal 8 werkgevers).
 • Werkveldonderzoek: kwantitatieve bevraging van een brede kring regionale werkgevers.
 • Analyse relevante vacatures
 • Instroomonderzoek, bevragen van de potentiële studenten.
  • Opstellen vragen, maken enquête;
  • Enquête onder de doelgroep: invoer en verwerking resultaten;
  • Analyse en rapportage: analyse van resultaten, conceptrapportage.
 • Afronding
  • Arbeidsmarktanalyse, concurrentieanalyse;
  • Analyse werkveldonderzoek, conclusies en advisering, conceptrapportage.
 • Eindbespreking onderzoek met opdrachtgever / begeleidingscommissie, eindrapportage.
 • Start co-creatie (PM)