EXPHO draagt bij aan strategie en kwaliteit van uw onderwijs

Advies, training en onderzoek * Begeleiding van management en teams * Vrij beschikbare informatie * Kosteloze presentaties

Strategie


Profilering

Kiezen voor kwalitatief sterke speerpunten. Implementatie met expertisecentra en (Ma/Ba/Ad-)opleidingen.

Verbinding en Valorisatie

Waardevolle en doelgerichte relaties met uw regio, partnerinstellingen en alumni. Doelmatigheid van uw opleidingen.

Kwaliteit


Gerealiseerd niveau

Afstudeerkwaliteit inrichten en borgen in interactie met het team.

Trainingen BKE+ / SKE+

Het inrichten, beoordelen en begeleiden van het afstuderen, voor examencommissies, examinatoren en begeleiders.

Organisatie


Professionaliteit

Versterking van de professionaliteit van docenten en de professionele cultuur van teams.

Focus voor stafdiensten

Efficiency en gerichtheid op het primair proces. Optimaliseren van kwaliteit en kosten van interne dienstverlening.

Informatie

Belangstelling? Op zoek naar informatie? Behoefte aan een oriënterend gesprek?

EXPHO komt naar u toe. Neem contact op met EXPHO.

Uw Bijdrage

EXPHO wil discussie stimuleren en zo veel mogelijk relevante informatie beschikbaar stellen. U kunt daaraan een bijdrage leveren door onderzoek, artikelen of documenten in te sturen. Door kennis te delen kan het hoger onderwijs zich sneller ontwikkelen en een betere positie verwerven in het maatschappelijk debat.